СПЕЦНАЗ НА ГРУ НА ВС НА РУСИЯ

СПЕЦНАЗ НА ГРУ НА ВС НА РУСИЯ
Историята на подразделениятя със СпН на ГРУ на ВС на СССР( Русия ) води началото си от 24.10.1950г., когато започва създаването на отделни роти със СпН (ОРСпН)

Основното им предназначение е било борба с мобилните ядрени оръжия, намиращи се на въоръжение в страните от НАТО. Освен това те са били подготвени и за разузнавателни и диверсионни действия в тила на противника.

Създаването и развитието на СПЕЦНАЗ на ВС на СССР, а след това и на Русия може да се раздели на няколко етепа:

— Първи етап 1950 — 1960 г. (отделна рота, отделни батальони);

— Втори етап 1961 — 1979 г. (създаване на бригади и учебни заведения);

— Трети етап 1979 — 1989 г. (Афганистански);

— Четвърти етап 1989 — 1994 г. (Разпад на СССР и последствията от това);

— Пети етап 1994 — 1998 г. (Първа чеченска война и осъзнаване последствията от нея);

— Шести етап 1998 — 2000 г. (Дагестан, Втората Чеченска война);

— Седми етап 2000 — 2010 г. (Втората Чеченска война. Южна Осетия, период на реформи).

История на създаване на частите и съединенията със СпН на ВМФ:

— Първи период 1930 — 1941 г. (първи опити);

— Втори период 1941 — 1945 г. (създаване на РОСН — прототип на съвременните части със СпН на ВМФ);

— Трети период 1950 — 1960 г. (борба за създаване на части за специално разузнаване на ВМФ и създаване на МРП. Борба за създаване на части водолази — разузнавачи);

— Четвърти период 1960 — 1992 г. (бойна подготовка и изпитания на техника);

— Пети период , Съвременен етап.

ПЪРВИЯТ ЕТАП на формиране на СПЕЦНАЗ на ГРУ , завършил със създаването на 46 ОРСпН , в които служел истинският армейски елит по това време. В този си вид СПЕЦНАЗ на ГРУ просъществувал сравнително кратко време. През 1953г. във връзка с предприетите мащабни съкращения във ВС на СССР, в армията останали само единадесет ОРСпН, които били присъединени към 10 БрСпН.

В СПЕЦНАЗ на ГРУ влизат, както офицери, преминали специален курс на обучение и наборни войници . Съществували са и подразделения само от офицери. Войниците са се подбирали много внимателно  — най-способните, най-добрите , сред най-добрите.

За подготовка на офицери за СПЕЦНАЗ през 1968г. във Военно десантното училище в Резан, бил създаден Факултет Специално разузнаване, на когото подчинили 9-та курсантска рота. В самото начало офицерите са били подготвяни от най-добрите преподаватели по уникални методики. Първоначално съставът на 9-та рота бил подбран от курсантите на останалите 8 роти на училището, поради което тя става най-добрата в училището . Подготовката на курсантите от тази рота, коренно се различавала от тази на останалите роти. Те изучавали по един от следните чужди езици: английски, френски, немски, китайски и получавали диплома за преводач. Коренно се е различавала и самата им бойна подготовка и особенно, тактическа им подготовка. От 1981г. на мястото на 9-та рота са създадени 13-та и 14-та роти.

През 90-те години на базата на Факултет Специално разузнаване на ВУ в Резан и Разузнавателния факултет на бившото Киевско Общо войсково командно училище е създадено специално училище в Новосибирск за подготовка на млади офицери за поделенията СПЕЦНАЗ.

След време те повишават квалификацията си в : курс за усъвършенстване на офицерите разузнавачи, ВА Фрунзе, след което са произвеждане в старши офицери за тези поделения.

Сериозна е била и подготовката на самите поделения СПЕЦНАЗ. За разлика от останалите армейски поделения , при тях се с обръщало по-голямо внимание на бойната подготовка и постоянното усъвършенстване на навиците. Всеки боец се е стремял да се самоусъвършенства и подготвя допълнително извън предвиденото в програмите.

— Частите и подразделенията СПЕЦНАЗ на ГРУ, са едни от най-елитните войскови части и подразделения на РФ, доказали се още във войната в Афганистан.

Подразделенията със СпН на ГРУ са участвали активно в много въоръжени конфликти .Техни инструктори са изпращани често да обучават подразделения на приятелски-съюзнически страни. Значителна роля изиграват и във войната в Афганистан. Особено важна роля имат в Специалната операция(СО) по унищожаването на афганистанския ръководител Хавизул Амин. Той се намирал постоянно в двореца си , който превърнал в истинска крепост, с многочислена и отлично подготвена охрана. Да се овладее двореца и ликвидира диктатора съвсем не било проста работа. Участниците в тази СО все още я считат за чиста авантюра. Естественно в СО са участвали и подразделения със Спн на КГБ Гром и Зенит (в бъдеще преименувани на Альфаи Вьiмпель), но заслугата на подр. със СпН ГРУ е безспорна.

Половин година преди щурма на двореца на Амин бил създаден т. н. Мюсбат( Мюсолмански батальон), това е 154 отделен отряд със СпН, в който са влезли само бойци мюсолмани от всички подразделения със Спн на ГРУ. Този отряд бил тайно внедрен в охраната на двореца на Амин. Охраната на двореца се е състояла от три обръча (кордона), като: във външния се е намирала мощна въоръжена бригада ; във вътрешния е била разположена личната гвардия на Амин; между тях се разположил Мюсбат, превърнал се по-късно в Троянски кон.

В деня на щурма хората от Мусбат блокирали външния пояс на охраната и са осигурили проникването в двореца на другите подразделения със СпН, и са ги поддържали при щурма. СО завършила с успех. Вечерта на 27.12.1979г. Амин бил убит. По същото време на летище Баграм се приземяват и първите самолети със подразделения от Пековската и Витебската ВДД-и , които бързо са установили контрол над ключови обекти в Кабул.

Няколко дни след щурма на двореца на Амин Мюсбате изведен от Афганистан и след кратка почивка и доокомплектоване отново е върнат обратно, където съвместно със другите подразделения със СпН, продължава да изпълнява бойни задачи. Следва да се отбележи, че в Афганистан подразделенията със СпН са използвани по предназначение. Те са изпълнявали задачи , като се започне от съпровождане и охрана на колони и се завърши с организиране на засади на кервани и отряди на противника.

Макар да е имало провали и неуспехи подразделенията със СпН на ГРУ бързо са се приспособили към новите условия и скоро са станали истински проблем, най-главният, най-важният проблем за противника. Когато подразделения със СпН са преследвали противникови отряди на територията на Пакистан, пакистанските граничари са предпочитали , да не им противодействат.

След разпадането на СССР, СПЕЦНАЗ на ГРУ са понесли немалко загуби. Няколко бригади със СпН са се оказали в подчинение на ВС на бившите съветски републики. Останалите в състава на ВС на РФ са взели участие в много от конфликтите на територията на бившия СССР. Особенно активно участие вземат в чеченската кампания. Тук отново се повтаря опита от Афганистан. Неподготвеността на подразделенията на регулярната армия за действие в асиметрична обстаановка, налага да се използват основно подразделения със СпН. Именно в този конфликт подразделенията със СпН на ГРУ доказват за пореден път, че са елитни. За тях по-късно един кинооператор казва те бяха истинските псета на войната.

Справката е изготвена от о.р. полк. Сирмо Петров Сирмов служил 33г. на различни длъжности в структурите на българските : СПЕЦНАЗ и в последствие Специални сили.
Източник: news-front.info


Loading...

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !

loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.