Русия планира в близките години да направи сериозен технологичен "бум"!

Русия планира в близките години да направи сериозен технологичен “бум”!

Според директора на технополис “Ера” реализацията на този проект ще се осъществи в строго определени времеви етапи Основна цел е