за ген. К.Попов: Дотук с честта на пагона! Политическите постове Димитър Стоянов са безценни…

за ген. К.Попов: Дотук с честта на пагона! Политическите постове Димитър Стоянов са безценни...

Защо и г-н Запрянов мълча и не се противопостави на казаното от г-н Цветанов?

Димитър Стоянов за ген. К.Попов: Дотук с честта на пагона! Политическите постове са безценни…

Ако по време на оперция почине пациент, кого ще изпратят да проверява действията на екипите – комисия от политици или комисия от лекари? Явно политическото тесногръдие не позволява да се говорят истините!, пише главният секретар на президента Радев.

Димитър Стоянов, главен секретар на президента Радев, публикува на своята страница във Фейсбук

Анализ на Доклада на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и

Ангел Джамбазки

направените изводи

1. Предисторията:

На 25.06.2017 г. по време на извънаредна пресконференция, на която присъстваха заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов и г-н Данаил Кирилов, председателят на Комисията по отбрана в 44-то Народно събрание г-н Константин Попов предложи да се създаде временна парламентарна комисия, „която да се запознае с всички факти и резултати от дейността по придобиване на нов боен самолет“. Каква чест, каква смелост се изисква да предложиш комисия да разследва и собствената ти дейност като Началник на отбраната, пряко участвал в процесите по придобиване на нов тип боен самолет до края на 2016 г.

Само 10 мин. след предложението на г-н Попов, г-н Цветанов изрази своите „дълбоки съмнения“ за прозрачността на процедурата, за възможни корупционни схеми и т.н. при условие, че до него безмълвно седеше не кой да е, а самият бивш Началник на отбраната, пряко участвал в процесите. Дотук с честта на пагона, с достойнството на генерала… унизен от своите, обвинен в съучастие в корупционни схеми. Прие го безропотно! Но политическите постове са безценни…

Ген. Попов като Началник на отбраната, е участвал в проведените Съвети по отбрана, на 22.08 и 19.10.2016 г. когато бяха приети, включително и от негова страна, ВСИЧКИ документи, необходими за провеждане на конкурса за придобиване на нов тип боен самолет, за които по-нататък ще стане дума.
Интересно е и друго – заместник-министър от Министерството на отбраната (МО), отговарящ за проекта през периода 2016-2017 г. е г-н Запрянов. Той и сега е заместник-министър в МО и отново ръководи проекта за придобиване на нов боен самолет. Той също е пряк участник в процедурата от 2016-2017 г.и би следвало, съгласно думите на Цветанов, да е участник във вероятните корупционни схеми, че е създал и управлявал една непрозрачна процедура… Защо и г-н Запрянов мълча и не се противопостави на казаното от г-н Цветанов? А той не беше ли генерал от Българската армия? За честта и достойнството на българското офицерство ставаше дума…

При участието ми в предаването „Референдум“ по БНТ1 на 22.01.2018 г. не случайно зададох въпрос на г-н Емил Христов, заместник-председател на 44-то Народно събрание за мнението му за проведената процедура през 2016-2017 г. Отговорът му беше типично в негов стил – нееднозначен!

Г-н Запрянов обаче не реагира. Защо ли?! Това за честта и достойнството се отнася и за г-н Христов, също бивш офицер от БА! Явно политическото тесногръдие не позволява да се говорят истините!
Да добавя само, че от средата на м. август 2016 г., ген. Радев е извън редовете на Българската армия т.е. всички документи са одобрени от политическото и военно ръководство след неговото преминаване в резерва.

На 28.06.2017г. след решение на 44-то Народно събрание, бе създадена Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет (за краткост по-нататък ще се използва Комисията „Грипен“).

С определянето на състава на Комисията започват и парадоксите – една част от членовете й трябва да проверят собствената си дейност. Уважаваните депутати от ГЕРБ г-н Владимир Тошев, г-н Христо Гаджев, от ВМРО – г-н Милен Михов са били членове на Комисията по отбрана в 43-то Народно събрание, а на тях са предоставени документи от Министерството на отбраната, свързани с избора на нов тип боен самолет (включително и на електронните им пощи).

2. Докладът на Комисията и недостъците, които констатира.
Голямата загадка кой инициира създаването на Комисията „Грипен“ падна, ясно е кой. Остава въпросът защо? Едва ли се търси прозрачност, а като че ли повече избива на реваншизъм.

Прави впечатление, че още със създаването на Комисията, нейните председател и заместник председател започват с активните мероприятия. Те, които не са прочели един ред от документите, се произнесоха с присъдата и искаха от екипа, работил по документите за новия самолет, да си изчистят имената.

Още от първия ден те знаеха какво да напишат в доклада и нямаше как да не го напишат, такива са опорните точки, спуснати от високо и захранени от много ниско.

Да видим кого покани Комисията за изслушване – министър Аню Ангелов, министър Ангел Найденов, министър Ненчев, служебен министьр Тагарев, служебен министьр Шаламанов, зам. министьр Иван Иванов и ген. м-р Цанко Стойков (като председател на Борда за управление на проекта), т.е. основно политически лица. Единствено ген. Стойков е изслушания експерт, но е необходимо да се отбележи, че той е назначен за командир на ВВС и като председател на Борда за управление на проекта за придобиване на нов самолет от средата на месец септември 2016 г.

Защо Комисията „Грипен“ съсредоточи своето внимание върху политически лица? Отговорът е ясен – комисията явно е искала да чуе отговори, но не е искала да знае истината или пък се е страхувала от нея. А и в политическите бръщолевения се е чувствала в „свои води“. Много ми е интересно какви „експертни“ въпроси можеше да зададе Комисията.

Политиците не бива да проверяват експерти! В противен случай се случва това, което се случи с Комисията „Грипен“ – комедия! Ако по време на оперция почине пациент, кого ще изпратят да проверява действията на екипите – комисия от политици или комисия от лекари? Така се прави и в другите държави, като в Холандия например. Там, в Холандия, е имало съмнение в процедурата, при която е избран Ф-35 за основен боен самолет, но не техния парламент проверява експертите, а наемат външна организация (известен thing tank) – RAND Corporation, за да извършат одит на процеса.

Основното внимание на Комисията беше съсредоточено към оценка на Методиката за избор на нов тип боен самолет. Там Комисията нае външен експерт и му даде да сравни две методики и нищо друго. Само дето едната методика е за оценка информацията, получена във връзка с изпратени и получени отговори на Искане за предоставяне на информация, а другата е за оценка на оферти т.е. нещо като ябълки и портокали. Същият експерт комай нямаше допуск до документи с класифицирана информация, а от тук може да се направи извод за пълнотата на извършения анализ и правдивостта на направените изводи.

Явно обаче липсата на познания, както и работата с ограничена документация, не трогна членовете на Комисията!
Нека разгледаме изводите, които бяха включени в „Доклад за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура“ на Комисията „Грипен“ и констатираните „недостатъци при организацията и изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет“.
2.1. Недостатъци в Концепцията за изграждане на отбранителната способност.
Според Временната комисия много от проблемите, свързани с реализацията на проекта произтичат от неясноти в Концепцията за изграждане на отбранителната способност (КИОС).

Комисията констатирала, че КИОС не е осъвременена, а имало заповед ОХ-440/06.2013 г. за това, основаваща се на Правилник за жизнения цикъл П-7. Лошото в случая е непознаването на фактите – през м. юли 2013 г. министърът на отбраната отменя Правилника за жизнения цикъл, а с това отпада и правното основание за изпълнение на заповедта за осъвременяване на КИОС. Няма как и от кого да се изпълни заповедта като няма определен ред кой, как, какво, кога и защо прави. Явно Комисията е пропуснала тази малка подробност.

Лъжата в доклада: Комисията „Грипен“ счита, че КИОС е трябвало да бъде осъвременена защото е променената финансова рамка от 700 млн. на 1.5 млрд. лв. Това, от своя страна, можело да доведе до промяна в т. нар. „къс списък“ (Short list) и да се вкарат други самолети т.е. използвания Short list по този начин ставал нелигитимен.

Първо, т. нар. „къс списък“ е приет от 43-то Народно събрание. Той е част от Проекта за инвестиционен разход (ПИР), приет на 02.06.2016 г. от българските депутати, включително и от г-н Цветанов, г-н Гаджев, г-н Михов, г-н Тошев, г-н Манушев и т.н. Нима самите депутати от Комисията „Грипен“ искат да кажат, че същите те са приели ПИР, в който е включен нелегитимен текст? Нима те не дават оценка на самите себе си? Странно е това аморфно поведение!
Нека да ги успокоя, няма нищо нелигитимно. Просто не са прочели целия документ или не са положили старание да го поразберат – в КИОС-а, са описани цените на самолетите – нови и стари. Бърз анализ, извършен в екипите през м.юни 2016 г. показа, че и с тази финансова рамка (новата от 1,5 млрд. лв.) „късият лист“ си остава същият, няма възможност и необходимост за промяна. Доказателство за правдивостта в действията на експертите, участващи в процедурата през 2016-2017, са получените отговори по новата процедура през 2018 г.
Манипулация или неразбиране? Лъжа!

2.2. Недостатъци в нормативна база
В доклада се обръща особено внимание на хаоса, допуснат в Министерството на отбраната с въвеждането на проектното управление през есента на 2014 г. от служебния министър Велизар Шаламанов (заповед №744/10.2014 г.). В организационната заповед са изписани нивата на проектното управление – стратегическо ниво – П2Борд (Борд за управление на портфолио проекти с двама съпредседатели, оперативно ниво – БУП (Борд за управление на проекта) с председател на борда, след него на по ниското стъпало е ръководителя на проекта и проектните екипи с ръководители на екипи. В същата заповед са изписани и задълженията на всяко ниво. Не е никак сложно, ако не си го направиш сложно и неработещо.

Със заповед №ОХ-045/11.2015 г. министърът на отбраната Ненчев, в противоречие с принципите на проектното управление, създава работна група със задачи пряко свързани с реализирането на проекта. Тази паралелна структура провежда консултации, срещи, посещава една столица, провежда консултации с държави доставчици, подготвя финансовата рамка, начини на плащания и т.н., и това без да се предостави информация на Председателя на борда за управление на проекта.

Тази успоредна структура нарушава така бленуваната йерархична структура от Комисията, т.е. упрекът е към тогавашния министър на отбраната г-н Ненчев. Така и от доклада не става ясно защо е създадена тази структура, какво е налагало нейното създаване, кой е инициаторът за създаване и за изолиране на борда и екипите от информация. Отговор тук можеше да даде г-н Попов, съпредседател на работната група и г-н Ненчев, ако някой все пак се интересува.

В доклада е констатирано, че стратегическото ниво в лицето на П2Борда не заработва като стратегически орган за управление на проектите. Не са разработени правила и т.н., констатира Комисията. Да, добър извод и пак няма отговор на въпроса защо не заработва т.е. някой не си е свършил работата. Съпредседател на П2Борда през определен период от време е бил г-н Попов, защо не го попитаха за правилата?
Лъжата в доклада: Председателят на Борда за управление на проекта е иззел функциите на стратегическото ниво т.е. на П2Борда и сам си е утвърждавал документите.

Докладът на Комисията показва непознаването на структурата при проектното управление. В таблица 1, стр. 16-19 на доклада е изпуснато нивото на работните екипи и ръководителя на проекта. По този начин се създава невярната представа, че БУП сам си е изготвял и сам си е утвърждавал документите. Незнание, некомпетентност или поредното внушение? Абсолютна лъжа! Истината е, че работните екипи разработват документите, които се приемат и подписват от ръководителя на проекта, а се утвържддават от председателя на борда за управление!

Според доклада, БУП е иззел част от функциите на П2Борда и започнал да работи като стратегически орган. Изводът е направен въз основа на какво – на показанията на министър Ненчев, че се доверявал на експертизата. Това не беше ли оня Ненчев дето руснаците го подкупваха, а после че са правили опити и т.н. Той не беше ли юрист и като такъв явно не е наясно, че доверяването не снема отговорността. Този министър не беше ли министър в кабинета Б. Борисов – 2?

Председателят на БУП утвърждавал документи без да има право на това. Абсолютна лъжа! Добре, Комисията е видяла протокола от заседание на П2Борда, проведено на 17.06.2016 г., но лошото е, че не се е запознала подробно с него. Комисията е констатирала, че ген. Радев е превишил правата си и е утвърдил методиката, както и други документи и по този начин се поставя под съмнение тяхната легитимност. Въпросът тук е: легитимни ли са или не? Ако е само съмнение, то кой трябва да разсее това съмнение или да го потвърди с доказателства?

На стр. 3 от протокол №17/17.06.2016 г. е записано, че П2Борда се е обединил около това Методиката, Анализ на риска, Конфигурационен пакет да се утвърдят от председателя на БУП, т.е. ген. Радев. Истина или лъжа е твърдението за превишените правомощия? Между другото, в кой документ е записано кой документ от кого се утвърждава? Няма такъв документ, уважаеми депутати, и не се съмнявайте в легитимността на утвърдените от Радев документи.

За стремежа да се придобият повече права от председателя на БУП и посочената докладна записка (400-10779/16.12.2015) няма какво да говорим. Нека пак я прочетат депутатите от Комисията, а не някой отстрани да им диктува. С докладната записка се иска едно, това, което иска и г-н Цветанов – спазване на йерархичната структура в проектното управление, останалото е импровизация на Комисията. Не може със заповед 045/11.2015 да се отнемат правата, а да се оставят отговорностите, описани в заповед ОХ-744/10.2014. Отново лъжа на комисията!

3 ВМРО

2.3. Недостатъци в Методиката за избор на оптимален вариант за реализиране на проекта
В изводите на Комисията е записано, че методиката се доближава до най-добрите световни практики. Така го е записал и проф. Георгиев само дето не е посочил една световна практика. Не е известно в света да се сравняват нови и стари самолети, но при нас е факт. Иначе казано, г-н Георгиев ги сравнява с нещо несъществуващо. Никой не оспорва компетенциите на г-н професора, но докладът му е тотално неприемлив като доказателство защото е работил само с явни източници на информация.

Риторичният въпрос тук е, ако си работил с една част от документите, то прави ли това анализът ти пълен? Отговорът е категоричен – Не! Да ама не, Комисията го приема на драго сърце, все пак трябва да се намери нещо! Иначе провалът ще е пълен! Защо Комисията покани само един експерт за оценка? Този експерт близък ли е до някои бивши служебни министри?

В своя доклад, експертът допуска няколко „случайни“ грешки:
– Според него методиките са три, а в действителност са две!
– Сравнява методика за оценка на информация, постъпила в отговор на Искане за предоставяне на информация, с методика за избор на оптимален вариант за реализиране на проекта в резултат на получени оферти в отговор на Искане за предоставяне на оферти. Това никъде не е отразено в неговия доклад.
– Схемата за плащане не е задължителна. За схемата – след малко.

Лъжата в доклада на Комисията: според Комисията, включването на схемата за плащане като „задължително изискване“ е довело до отпадане на един от възможните варианти, а именно на офертата за F-16МLU. Комисията на г-н Емил Христов счита, че схемата за плащане „умишлено или не“ е довела до отпадането на офертата на САЩ и Португалия. Дали е така?

Разбира се, че не е. Комисията тактично не забелязва и не отразява написаното от Експертната работна група, че офертата за F-16МLU не отговаря на третото задължително изискване, гласувано от 43-то НС, а именно: самолетите втора употреба, трябва да имат остатъчен ресурс (това е остатъчен живот) по-голям от 50%.

Иначе казано, ако примерно „животът“ на F-16МLU е 6000 летателни часа, то тези самолети, които ни се предоставят, трябва да имат остатъчен „живот“ над 3000 часа. В действителност, в офертата остатъчните летателни часове са по-малко от 50%.

Това услужливо е пропуснато от „обективната“ комисия, но не е пропуснато да се коментира за схемата за плащане. А между другото, офертата на САЩ и Португалия е оценена от експертната група въпреки, че не отговарят на задължителните условия и класирането й бе обявено от служебния министър на отбраната, ген. Янев.

2.4. Финансова рамка
Уважаемата Комисия така и не е разбрала как от 700 млн. финансовите средства скачат на 1.5 млрд. лв. Как в началото на 2013 г. със 700 млн. лв. можеха да се купят 8(9) F-16МLU, а през 2016 г. – цената им скочи на 1,5 млрд. лв.? Тук трябваше уважаемата Комисия да работи по-усърдно, защото ако има съмнения за тъмни схеми, то неясното „скачане“ на финансовата рамка е може би част от тези схеми.

Лъжата в доклада: Оправданието на Комисията, че не са имали достатъчно време, е крайно неприемливо, но пък е очаквано. Имаха време да изслушат кого ли не, а тези, които трябваше да бъдат питани, бяха усложливо пропуснати. Явно липсата на желание да излезе истината наяве е било водещо за Комисията, ръководена от г-н Христов.

А в докладът им е записано, че определянето на финансовата рамка е било част от задълженията на работната група, определена в заповед на министъра на отбраната ОХ-045. Защо Комисията не покани съпредседателя на работната група, за да го изслуша?

Г-н Попов е депутат от ГЕРБ, бивш началник на отбраната, можеха поне него да изслушат и да попитат как тази рамка от 700 млн. е набъбнала на 1,5 млрд.лв., дали тази рамка е съгласувана в страната и извън страната, съобразявана ли е с някого? Нека се потърсят отговори на тези въпроси. Комисията търсеше прозрачност, но само на думи. Действителността показва друго!

2.5. За работата на Междуведомствената работна група (експертната група)
Комисията е констатирала, че Междуведомствената работна група е лишена от представителност, тъй като в нея не са включени представители на Министерството на външните работи и на Министерството на финансите.

Лъжата в доклада: В работната група не е включен представител на МВнР и МФ целенасочено. В действителност причината е, че се оценяват офертите, а не се водят преговори. Какво би било експертното ниво на представител на МВнР, който определя отразяващата повърхност на един от трите допуснати до конкурса самолети и как тази повърхност би оказала влияние на външно-политическите взаимоотношения?

Интересно е защо и в току-що проведената процедура, кристално чиста според г-н Цветанов, в Междуведомствената работна група няма включени представители на МВнР и на МФ. Просто защото мястото им не е там на тези експерти, но това няма как да го знае политикът Емил Христов, все пак той не е експерт.

Истината в доклада: В доклада е записано, че на 26.04.2016 г. Министерски съвет не е направил избор на самолет, а е спрял процедурата. Но само толкова, останалите действия на Комисията будят много съмнение за умисъл в действията, за манипулация. За съжаление, Комисията на г-н Христов не пожела да изслуша и служебния министър-председател г-н Герджиков, както и служебния министър на отбраната ген. Янев. Защо ли! Защото щеше да излезе истината, а именно, че по искане на президента Радев, г-н Герджиков и ген. Янев са провели разговори с г-н Борисов и с г-н Каракачанов и са обяснили защо спират до тук, без да е взето решение за избор. Това обаче не бе пожелано да се чуе от Комисията.

2.6. По създаване на конкурентни условия за избор на нов тип боен самолет и равнопоставеност на потенциалните изпълнители.
Временната Комисия е констатирала, „че в резултат от извеждането на схемата за плащане, при актуализацията на Методиката за оценка през 2016 г., от основополагащ и залагането й като задължителен коефициент, се създават условия за необосновано отстраняване на една от офертите… Временната комисия не намери разумни основания за тази промяна на Методиката.“ Няма как и да разбере Комисията, да не забравяме, че не са експерти, а са политици!

Схемата за плащане, според Комисията, е основополагащо изискване, задължително основно изискване, критерии, показател, коефициент, коефициент на изискването и т.н. Схемата за плащане се явява ограничаващо условие. Такива в Искането за предоставяне на оферта (RFP) има няколко (примерно задължително индустриално сътрудничество, офертите да са единствено и само в евро и др.), интересно защо Комисията се спря само на схемата за плащане?

Лъжата в доклада: Схемата за плащане е довела до необосновано отстраняване на една от офертите. Тази лъжа вече беше разобличена. Каква е действителността: Схемата за плащане е включена в Проекта за инвестиционен разход, приет на 02.06.2016 г. от парламента. Ако тя е примерна, каква информация носи и защо е в проекта, имащ силата на закон? Това е non-sense, да има нещо в закон, което не носи никаква информация т.е. Министерски съвет и 43-то Народно събрание са гласували и приели една безсмислица.

Този Министерски съвет не беше ли на правителството на Б. Борисов-2, а парламентът не беше ли доминиран от ГЕРБ? Сега излиза, че 44-то Народно събрание казва, че 43-то е приело безсмислица, глупост? А колко човека от временната комисия от ГЕРБ са били и част от 43-то Народно съсбрание? Да разбираме ли, че те са си дали самооценка за безсмислена работа?

Освен това 3-ма от членовете на Комисията „Грипен“ са били част от Комисията по отбрана в 43-то Народно събрание, а на тях в две поредни заседания (на 13.10 и на 20.10.2016 г.) им е изнасяна тази информация – за критерии, за задължителни условия, за сравняване на методиките от 2012 и 2016 г. Докладът с анализ на разликите е изпратен на депутатите на служебните им имейли. Да разбирам ли, че и те са си дали негативна самооценка за работата си в Комисията по отбрана в 43-то НС?

Схемата за плащане е включена като ограничаващо условие в Методиката за оценка, Допускания и ограничителни условия и в Искането за предоставяне на оферти. Тези документи са приети на Съвети по отбрана, проведени на 22.08.2016 г. и на 19.10.2016 г. В тези съвети са ръководени от министър Ненчев, а са участвали ген. Попов като началник на отбраната и заместник министър Запрянов. Да разбирам ли, че Комисията е дала негативна оценка за работата на ген. Попов и заместник-министъра на отбраната Запрянов, които също са приели схемата за плащане за задължителна?

Ако е така, защо г-н Цветанов се доверява на една слаба експертиза в лицето на председателя на комисията по отбрана, който също е гласувал за задължителността на схемата за плащане? Защо г-н Запрянов е водещо политическо лице по проекта сега, при условие, че той се е провалил според Комисията с приемането на схемата за плащане като задължителна? За министър Ненчев няма смисъл да се коментира, той и така не разбра за какво става въпрос. Ако това е била неясната схема, предпоставка за корупция, то тя е станала без участието на ген. Радев, защото от средата на м. август 2017 г., той не е част от Българската армия.

Защо схемата за плащане е включена като ограничаващо условие и има задължителен характер? В решение на Министерски съвет РМС913/2016 г. е заложена средносрочната прогноза за текущата плюс следващите 3 (три) последователни години – 2018, 2019 и 2020 г. За всяка от годините е заложена сума в съответствие със схемата за плащане, гласувана от 43-то НС в Проекта за инвестиционен разход, а именно: 2017 – 10 млн. лв., 2018 – 200 млн. лв., 2019 – 200 млн.лв. и 2020 – 200 млн.лв. Да разбирам ли, че според Комисията на г-н Христов, решенията на Министерски съвет имат пожелателен характер? Незнанието не оправдава!

Освен това, има указания за планиране на министъра на отбраната, Указания за планиране на заместник-началника на отбраната, които са класифицирани. Там е заложена цялата схема за плащане, за текущата и следващите 5 (пет) години. И тези указания нямат пожелателен характер, а са задължителни за изпълнение. Само че с тези документи не са се запознали членовете на Комисията, надявам се, че са ги пропуснали случайно може би … А външният експерт проф. Герогиев, е нямъл допуск до работа с Искането за предоставяне на информация, с получените оферти, с указанията на политическото и военното ръководства на Министерството на отбраната.

Затова неговият доклад би следвало да се приеме за сведение от Комисията „Грипен“, а не като основен достоверен източник. Г-н Емил Христов би следвало да възстанови и сумата, платена по договора с проф. Георгиев, защото изготвения документ няма доказателствен характер, а и самият г-н Христов не е представил необходимите документи за изготвяне на обективна оценка, а изборно е предоставил определени документи. На това му се казва манипулация!

Интересно е и едно писмо на министър Каракачанов, с което запитва Министерството на финансите, дали схемата за плащане има задължителен характер. Отговорът от МФ гласи, че от бюджетна гледна точка, тази информация има задължителен характер.

Лъжата в доклада: На 24 стр. от доклада на Комисията се споменава за някакъв документ, с който ни е направена оферта за нови самолети, чиято цена се включва във финансовата рамка. Явна лъжа, защото няма постъпила оферта от правителство за нов самолет, изключая тази за нови JAS39 Gripen. Още повече, че 43-то Народно събрание е решило какви са възможните варианти за реализация на проекта – а именно: F-16MLU (втора ръка), JAS39 Gripen и Eurofighter (втора ръка). Няма изпратено Искане за оферта за нови F-16, F-18, F-22 или F-35 до правителството на САЩ, няма съответно и отговор.

Спазено е решението на НС. Когато обаче в Комисията се работи преднамерено, нямаш необходимата експертиза, се получават комични изводи. И днес г-н Христов продължава да лъже и да се опитва да излезе от ситуацията, в която сам влезе, оплитайки се в собствените си твърдения.

Това е всичко по изводите на „Доклада на Времената комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи“. Оценката оставям на вас и лично аз се надявам някой ден специализираните органи в Република България да се позаинтересуват от работата на Комисията.

В заключение бих попитал кои от посочените от Комисията „Грипен“ „слабости“ бяха отстранени? Беше ли актуализирана „Концепцията за изграждане на оперативни способности“? Не, не беше! Беше ли включен експертен състав от МВнР и МФ в Експертната работна група? Не, не беше! Единствено схемата за плащане беше изведена като показател в преработената методика, а не като ограничаващо условие по указание на г-н Запрянов, въпреки писмото на Министерството на финансите. Всичко друго от Методиката за оценка си е същото. А да, ново беше и създадената политико-военна група, която имаше за задача подобряване на офертите

.
За това, за непознаването на нормативната и административната база, за това как комисията по отбрана подведе 44-то Народно събрание, за „светлата процедура“ на г-н Цветанов, за стратегическото сътрудничество, за политическия избор, за това кой на кого е бил началник и какви способности притежава и дали експертизата се оценява с броя на направените с авиационната техника снимки или с пролетените часове и др., някой друг път.

Източник: epicenter.bg

Тази информация достига до Вас благодарение WARS.BG военният портал на България!


Loading...

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !
Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.