Гореща точка! Багдат на прага на война

Гореща точка! Багдат на прага на война

Гореща точка! Багдат на прага на война +ВИДЕО

Вижте ВИДЕОТО НА Ria.net.ru
Армията на САЩ и връзката и с ИДИЛ !
Село Башир южно от Киркук. Част от изграждането на PMF използва американски резервоари Абрахам M1 като подготовка за атака на войските на Peshmerge в Киркук
Освобождаване от генералното командване на Кюрдистан в Пешмарга: Снощи силите на Хаш Ал-Шааби (ЗУП) и някои иракски сили започнаха да се движат и да се приготвят да атакуват местата под контрола на Пешмарга, особено около Киркук.

Това движение се дължи на известна международна подкрепа и на някои тежки и заплашителни речи на някои иракски политически и военни власти срещу народа на Кюрдистан, които имат някои опасни твърдения за интерниране на война и нападение срещу Кюрдистан.

Ние предупреждаваме международната общност и коалицията за опасността от тази нестабилна ситуация, която ще доведе до катастрофа.

Ние сме против борбата в сянката и проливането на невинна кръв и като част от нашата отговорност призоваваме правителството на Багдад да разреши проблемите чрез преговори, а не чрез военно развитие и със сила. Но заплашването и нападението не са приемливи и Пешмергите силно защитава хората от Кюрдистан и няма да позволи да се справят с Кюрдистан чрез използване на сила и оръжия.
Всички сили на Пешмарга трябва да бъдат готови да защитят почвата и хората от Кюрдистан и да отменят всички заплахи и атаки.
Генералното командване на Пезмарга на Кюрдистан, 13.10.2017 г.

Bashir village south of Kirkuk. Part of PMF build up using American Abrahamz M1 tanks as preparation to attack Peshmerge forces in Kirkuk

A release from the Peshmarga General Command of Kurdistan: Last night, the forces of Hashd Al- Shaabi(PMU) and some Iraqi Forces started moving and getting ready to attack the places under the control of Peshmarga especially around Kirkuk. This movement came after some international support and some harsh and threatening speeches of some Iraqi political and military authorities against the people of Kurdistan which have some dangerous statements about interning in to a war and attacking Kurdistan.

We are warning the international community and the coalition of the danger of this unstable situation which will result in a catastrophe. We are against fighting and blood shade and as a part of our responsibility, we are asking the Baghdad Government to solve the problems by negotiation rather than military development and by force. But threatening and attacking are not acceptable and the Peshmarga strongly protects the people of Kurdistan and will not allow to deal with Kurdistan by using force and weapons. All the Peshmarga forces should be ready to defend the soil and people of Kurdistan and reverse any threats and attacks. The Peshmarga General Command of Kurdistan 10/13/2017
Източник: Ria.net.ru

Сайтът не носи отговорност за коментарите, който се публикуват от нашите читатели !